keskiviikko 17. joulukuuta 2014

17. joulukuuta 2014


Joulun aika on perinteisesti valmistujaisten aikaa. Kummityttöni on valmistumassa sairaanhoitajaksi perjantaina. Onnea!

Minä itse sain myös tutkintotodistuksen viime viikolla. Työnantaja tarjosi niille vakituisille työntekijöille, joilla ei ennestään ollut, neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen työpaikkakoulutuksena, laajuus 30 op. Mielestäni todella loistava työsuhde-etu. Etenkin tällaiselle ikuiselle opiskelijalle. 

Koska työskentelen lastensuojelun erityisyksikössä, meillä on käytössä valmentava työote, mutta teemme valmennusta nuorille myös henkilökohtaisesti. Mietit ehkä mitä se valmennus sitten oikein on?

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu henkilöille, joilla esiintyy neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (ADHD, Asperger, autismi, Tourette, mielenterveysongelmaiset, päihteiden käyttäjät...). Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa kuntoutujaa niin, että hän saavuttaisi parhaan mahdollisen toimintakyvyn ja keinot omassa elämässään selviytymiseen. 

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Tausta-ajatteluna ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla ohjattavan käsitystä itsestään ja kyvyistään. Keskeisiä asioista valmennuksessa ovat elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen eri elämänalueilla, uusien käyttäytymismallien löytäminen ristiriitatilanteisiin  sekä eheän minäkuvan rakentaminen. 
Valmennusta toteutetaan valmennettavan omissa toimintaympäristöissä, kuten kotona, koulussa tai opiskelupaikassa, työpaikalla, harrastuksissa jne. 

Todella mielenkiintoista ja haastavaa. Uuden oppimista vielä pitkäksi aikaa eteenkin päin, vaikka koulutus päättyikin. 

Enää 7 yötä jouluun!

Ei kommentteja: